• Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông
  • Tư vấn: 0911 765 222 
  • Báo hỏng: 1800 1166
  • Email: ad.vnptgroup@gmail.com