Mức đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài 2021

Bảo hiểm y tế ( BHYT ) là một loại bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đây là loại hình y tế nhà nước tổ không vì lợi nhuận mà đó là một chính sách xã hội dành cho người dân.

Người nước ngoài cũng là một trong những đối tượng được bảo hiểm y tế hổ trợ quyền lợi. Do dó khi một người nước ngoài tham gia lao động tại Việt Nam thì vẫn có quyền tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên câu hỏi lớn nhất đặt ra ở đây là thủ tục tham gia, mức đóng BHYT như thế nào, có gì khác so với người Việt Nam hay không. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin hữu ích này dành cho các bạn.

BẢO HIỂM Y TẾ – NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THAM GIA ?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm n khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung 2014 như sau:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Vậy theo quy định trên thì là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì sẽ được tham gia bảo hiểm y tế. Do đó thì chỉ cần đáp ứng điều kiện là người lao động có thời gian ký kết hợp đồng là 3 tháng trở lên nên nếu người lao động nước ngoài có ký kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng là được tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó thì người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam cũng là đối tượng được tham gia đóng bảo hiểm y tế tại Việt Nam.

THAM KHẢO THÊM: Mua bảo hiểm y tế tự nguyên ở đâu ?

MỨC ĐÓNG BHYT DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Theo quyết định 595 QĐ-BHXH quy định cụ thể về mức đóng bảo hiểm y tế dành cho người lao động nước ngoài như sau:

Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng trong đó người sử dụng đóng 3% còn người lao động chịu trách nhiệm đóng 1,5%

Khoản 2 Điều 1 luật bảo hiểm y tế BHYT số 46/2014/QH132 về mức đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài:

2. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở”

Pháp luật về bảo hiểm y tế không có sự phân biệt đối với người lao động là công dân Việt Nam hay là công dân nước ngoài. Tức có nghĩa là người lao động nước ngoài cũng là một đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hiện hành.

Mức đóng BHYT của người lao động là công dân nước ngoài là 1,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở.

Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tại Điều 6 Quyết định này như sau:

Mức đóng bảo hiểm y tế tối đa

Theo khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

Mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng, do đó mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa là 29,8 triệu đồng.

Mức đóng bảo hiểm y tế của lao động nước ngoài bằng 1,5% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Vậy, mức đóng bảo hiểm y tế tối đa = 29.800.000 x 1,5% = 447.000 đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm y tế tối thiểu

Cũng theo quy định trên,  mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Cụ thể mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng Người làm việc trong điều kiện lao động bình thường Người đã qua đào tạo, học nghề Người làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Người làm việc trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Vùng I 4.420.000 4.420.000 4.729.400 4.641.000 4.729.400
Vùng II 3.920.000 3.920.000 4.194.400 4.116.000 4.194.400
Vùng III 3.430.000 3.430.000 3.670.100 3.601.500 3.670.100
Vùng IV 3.070.000 3.070.000 3.284.000 3.223.500 3.284.900

Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế tối thiểu của người lao động nước ngoài là:

Vùng Người làm việc trong điều kiện lao động bình thường(đồng/tháng) Người đã qua đào tạo, học nghề(đồng/tháng) Người làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm(đồng/tháng) Người làm việc trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm(đồng/tháng)
Vùng I 66.300 70.941 69.615 70.941
Vùng II 58.800 62.916 61.740 62.916
Vùng III 51.450 55.051 54.022 55.051
Vùng IV 46.050 49.273 48.352 49.273

CÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ?

Để người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện thì có hình thức đóng theo bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tuy nhiên, để tham gia, người nước ngoài phải có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú với các thành viên khác tại Việt Nam.

Theo đó, điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018 quy định:

e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:

– Người thứ nhất đóng 67.050 đồng/tháng.

– Người thứ 2 đóng 46.935 đồng/tháng.

– Người thứ 3 đóng 40.230 đồng/tháng.

– Người thứ 4 đóng 33.525 đồng/tháng.

– Từ người thứ 5 trở đi đóng 26.820 đồng/tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *